S jakými problémy vám může dálková terapie Reiki pomoci?

Reiki je japonský výraz pro Univerzální životní energii, která udržuje všechen život.
Reiki léčí tělo, mysl i ducha, harmonizuje čakry a spouští samoléčebné procesy, čímž obnovuje optimální fyzické i psychické zdraví. 

Reiki pomáhá, když vás trápí

 • Deprese a zlá nálada
 • Časté onemocnění
 • Snížená imunita
 • Bolesti hlavy a migrény
 • Velká únava a vyčerpanost
 • Úzkosti, stres, ataky
 • Jakékoli fyzické bolesti
 • Zranění fatální i drobná
 • Traumata, emoční bloky
 • Metabolické problémy
 • Nízké sebevědomí a ostych
 • Nedostatek sebedůvěry

Více o terapii

Dálkové léčení (terapie) představuje nesmírně efektivní
formu Reiki praxe, která dokáže překročit hranice prostoru i času.

Funkční princip je podobný jako u tradiční Reiki, kde je univerzální životodárná energie přenášena prostřednictvím rukou praktikanta (Mistra Reiki). Rozdíl spočívá v tom, že
proces dálkové terapie může probíhat odkudkoli na světě.

Jak je to možné?

Klíčem k porozumění je fakt, že naše existence je tvořena energií. Potom tedy prostorová vzdálenost není žádným omezením, neboť energie může proudit kamkoliv, kam nasměrujeme naši mysl a záměr.

Tímto způsobem se dálkové léčení stává silným nástrojem pro poskytování léčby napříč časoprostorovými bariérami. Terapie tedy může probíhat bez vazby na fyzický prostor či čas, čímž nabývá na účinku a možnostech.

Reiki je možno poslat do minulosti na uzdravení bolesti, ovšem i do budoucnosti, například pro komfortní zvládnutí jakýchkoliv studijních i jiných životních zkoušek.

Úžasné výhody

Léčení může probíhat kdykoli a kdekoli na světě

Energie proudí tam, kam je stanoven záměr, tudíž se člověk může kdykoli uzdravit nebo přijmout léčení

Přináší rovnováhu fyzického těla

Podporuje koncentraci a soustředění

Úleva od fyzické bolesti nebo nepohodlí

Uklidňuje mysl, tělo i ducha

Vyrovnává čakry + odstraňuje veškerou negativní energii

Okamžitě zvyšuje vibrace, podporuje přirozený pocit štěstí a spouští samoléčebné procesy

Jak funguje Dálková terapie?

Reiki dálková terapie je úchvatný proces, který je založený na přenosu energie. Využívám tuto terapeutickou metodu, aby byl přenos energie možný bez ohledu na vzdálenost mezi mnou a pacientem. Při terapii se propojuji s univerzální energií, která proudí skrz mě a následně směřuje ke klientovi.

Každá úroveň energie je unikátní a já pracuji s širokým spektrem, od těch nejnižších vibrací až po ty nejvyšší. To mi umožňuje léčit na všech úrovních a v každém koutu vašeho těla a duše.

V rámci této léčebné techniky se také zaměřuji na vaši auru, čakry a meridiány. Cílem je pročištění, harmonizace a uzdravení celého vašeho energetického systému, včetně fyzického těla.

Reiki dálková terapie je účinným nástrojem pro řešení různých problémů, ať už se jedná o fyzické, emoční či mentální potíže. Tato metoda vám může napomoci v dosažení rovnováhy a harmonie ve vašem životě.

Jak přesně energie rozpozná, co a kde je potřeba léčit?

Energie intuitivně proudí správnými cestami, zmírňuje nerovnováhy, odstraňuje bloky a léčí traumata. Tento proces probíhá vždy v souladu s individuálními potřebami a optimálním stavem pacienta.

Chcete-li lépe pochopit tento princip, představte si energii Reiki jako vodu, která hledá svou cestu nejnižšími body terénu. Když voda proudí přes kopce a údolí, směřuje tam, kde je nejnižší bod, kam může odtékat. Stejně tak energie Reiki, která proudí skrze tělo, je intuitivně nasměrována tam, kde je největší potřeba léčení. Stejně jako voda bez námahy najde cestu k nejnižšímu bodu, energie Reiki „najde“ oblasti v těle, které vyžadují pozornost a léčbu.

Ať už se jedná o psychické problémy, tělesné obtíže nebo emocionální rány, to vše překračuje hranice našeho bezprostředního vnímání.
Někteří lidé chtějí vyřešit psychické potíže, jiní se snaží překonat fyzické bolesti, zatímco další možná ani nevědí, co potřebují, ale cítí se vyčerpaní a bez energie. V rámci Reiki terapie je však důležité, že energie je schopná komplexně řešit všechny tyto problémy, bez ohledu na to, co Vás k léčení přivedlo.

Jaké zážitky a pocity můžete očekávat během Reiki terapie? 

Během Reiki terapie mohou klienti zažívat různé pocity a vjemy - od pocitů štěstí a úlevy, až po hluboké spojení se svou duší. Můžete cítit pocit tepla nebo příjemné brnění v dlaních, na páteři, chodidlech či jinde po těle. Někteří lidé mohou dokonce vidět konkrétní barvy nebo obrazy svým vnitřním zrakem.
Intenzita těchto pocitů se může lišit od jedince k jedinci - někdo může mít silnější vnímání, zatímco jiný má vjemy slabší. Nicméně, všechny tyto zážitky jsou naprosto normální. Vše je v pořádku, každé léčení je individuální a pokaždé jiné a vždy originální.
Energie Reiki pracuje pro vaše vyšší dobro a vždy se snaží poskytnout co největší pomoc v každé situaci!

Objednání a ceník Reiki terapií

Po uskutečnění objednávky a přijetí platby si můžete IHNED bez čekání zarezervovat termín Reiki terapie v našem online rezervačním systému.

Vyzkoušejte Reiki
369 Kč
Pročištění energetického systému
Harmonizace čaker
Reiki dálková terapie
Objednat
20 min terapie
12 x terapie Měsíční balíček
4 428 Kč
2 222 Kč
Pročištění energetického systému
Harmonizace čaker
Reiki dálková terapie
Objednat
12x 20 min terapie

Jak se připravit na Dálkovou Terapii Reiki?
Jak celý proces probíhá?

Kdy a proč nedoporučuji Reiki jako JEDINOU terapeutickou metodu? 

Přátelsky bych vám doporučila nespoléhat se na Reiki jako na jedinou terapeutickou metodu, pokud jste konfrontováni se závažnými zdravotními problémy, jako je například rakovina. Reiki by mělo být chápáno jako doplňková metoda k tradiční lékařské péči a k řádnému léčebnému plánu, který stanovil váš odborný lékař. Reiki léčení má potenciál nabídnout významnou podporu v rámci klasické léčby a může pomoci při zmírňování vedlejších příznaků. 

Zřeknutí odpovědnosti

Poskytované konzultace, terapie a doporučení jsou pouze pro obecné účely a neměly by být považovány za dogma nebo proroctví. Reiki léčení nemá nahradit standardní medicínu, ale spíše ji doplnit. Pokud příznaky přetrvávají a / nebo je onemocnění závažné, okamžitě vyhledejte lékaře.
Autorka tohoto webu nenese zodpovědnost za nesprávné pochopení, využití nebo zneužití jejího obsahu, ani za jakékoli škody a újmy způsobené napodobováním, neodborným aplikováním či nesprávným praktikováním veškerých zde uvedených činností, včetně využití informací uváděných a popsaných na tomto webu a ve všech odkazovaných autorčiných článcích.