LSVJ

Léčení skrze Vyšší Já

Co je LSVJ a proč je vhodné?

Věděli jste, že závazky, sliby, přísahy a další Akášické záznamy duše se přenášejí z jednoho života do druhého? Pokud máte například obtíže s financemi, je nezbytné vypnout program spojený s přísahou chudoby. V případě problémů ve vztazích je nutné odpojit program z přísahy cudnosti a při nežádoucí přitažlivosti jiné osoby lze vypnout program spojený s manželskými sliby z minulých životů. Když někdo zažívá úrazy, je vhodné vypnout program na sebetrestání a podobně. To je jen malý náhled na to, co může LSVJ úspěšně očistit.

"Čištění záznamů duše a negativních programů Ducha."

Metoda Léčení Skrze Vyšší Já spočívá v navázání spojení s Vyšším Já, což představuje skupinu duchovních bytostí s vyšším vědomím. Tímto spojením je možné prozkoumat a řešit podvědomé a duševní záznamy jednotlivce. Duše obsahuje veškeré informace o tom, co kdy prožila a tyto informace jsou uloženy v tzv. Akášických záznamech.

Pomocí metody Léčení Skrze Vyšší Já lze identifikovat negativní energie a programy, které duše nese, a následně s nimi pracovat. Často o nich na vědomé úrovni nevíme. Tyto negativní energie mohou pocházet z tohoto nebo minulých, paralelních nebo budoucích životů, kde čas je vnímán duší odlišně. Po vyčištění těchto negativních energií a programů dochází k uvolnění duše a fyzického těla, což následně umožňuje rychlejší regeneraci a léčbu. Duše získává nové zkušenosti, což podporuje rychlejší osobní rozvoj.

Psychická a emocionální zranění, i když prozatím neměřitelná lékařskými přístroji, vycházejí z bolestivých situací prožitých v tomto i minulých životech. Tyto situace často způsobují bolest i ze strany těch nejbližších osob. Během traumatizujících zkušeností si lidé automaticky vytvářejí nezdravé myšlenky a negativní podvědomé programy. Bez jejich vyčištění a odstranění je účinnost většiny metod často nejistá, krátkodobá nebo omezená.

Po identifikaci těchto prvků dochází k jejich čištění, zrušení nebo šetrnému odstranění. Tato metoda umožňuje léčit fyzické a psychické obtíže, odstraňovat bloky v oblasti prosperity, zdraví, sexuality, vztahů, traumat, konfliktů, strachů, fobií, neplodnosti a přispívat k celkovému zlepšení kvality života.

Při práci s LSVJ je terapeut přímo v kontaktu s Vyšším Já, které vyhledává v záznamech klientovy duše zápisy o negativních programech, blocích, překážkách a negativních energiích v duši klienta. Terapeut pomocí kyvadla a speciálních tabulek vyhledává programy, bloky a negativní energie z minulých životů, včetně přísah, slibů, prokletí, zablokování, soudů, křivd, smluv, genetických a karmických přesvědčení, programů nelásky, sebetrestání nebo sebepoškozování a dalších příčin, které způsobují obtíže klienta.

Metodou lze odstranit blokující sliby, přísahy, postoje a tvrzení. Mohou se čistit mezilidské vztahy (rodinné, partnerské, pracovní), zvířata, místnosti, domy, geopatogenní zóny, negativní energie a předsudky před důležitými událostmi nebo schůzkami, před zkouškami a podobně.

Léčení Skrze Vyšší Já může odvést přivtělené duše nebo jiné entity, zharmonizovat čakry, jemnohmotná těla aury a odstranit karmické bloky a zátěže až do nejvzdálenějších minulých životů po celé časové linii. Zadržování negativní energie z minulých životů často představuje hlavní příčinu nemocí a disharmonie v současném životě a životech budoucích. Programy se mohou aktivovat v určitém věku nebo v důsledku určitých událostí, situací nebo okolností.

Nemoci nejsou dědičné, jak se někteří lidé mylně domnívají; dědí se pouze potenciál pro jejich prožití. Nemoc se projeví, pouze pokud si duše před inkarnací zvolí tuto výzvu. Tato metoda umožňuje proniknout až ke kořenům problému a odstranit jej.

Pokud se rozhodnete řešit své problémy a převzít zodpovědnost za svůj život, tato metoda vám může významně pomoci. Vaší odměnou bude pocit svobody, uvolnění, vnitřní klid a radost ze života. Počet sezení potřebných k úplnému vyčištění závisí na závažnosti a množství negativních programů duše.

Je možné provádět zcela plnohodnotné sezení na dálku, které používám já a z tohoto čištění metodou LSVJ vám poskytnu výstup formou PDF, kde naleznete informace o odblokovaných programech, vzorcích a dalších záležitostech.
Metodu LSVJ používám pro přípravu svých žáků před každým zasvěcením, aby bylo zajištěno hladké přijetí iniciace, tak i následná práce s jakoukoli energií.

Technika LSVJ pracuje s Akašickými záznamy, ze kterých terapeut načítá veškeré informace, a to skrze práci s kyvadlem a speciálními tabulkami v napojení na Vyšší Já.

LSVJ je nástroj, který může využít naprosto každý. Zajímavé je, že LSVJ (Léčení skrze Vyšší Já) může efektivně zlepšit výsledky ostatních terapeutických postupů, ať už jde o konvenční medicínu nebo alternativní terapie.

LSVJ slouží k odstranění všech negativních bloků z podvědomí, eliminuje myšlenkové vzorce a návyky, které brání v pravdivém poznání reality. Tímto způsobem je člověku umožněno vyčistit svou mysl od negativních informací a vzorců a začít žít s osvobozenou a čistou myslí.
Odstranění negativních energií poskytuje prostor pro další osobní rozvoj a možnost osvobození se od vlivů minulosti skrze všechny naše životy.

Během terapie budu zkoumat a čistit negativní a disharmonické energie v "přítomném čase", které mohou mít původ v minulých, přítomných, paralelních i budoucích životech!

LSVJ se odehrává na nejvyšší úrovni vědomí a je daleko za hranicemi trojrozměrného způsobu myšlení. Možnosti jsou nekonečné a neomezené.

To je důvod, proč věřím, že každý může mít z LSVJ léčení prospěch. LSVJ je jako jarní úklid domu. Jakmile odstraníte starý nános prachu a nepořádku, můžete se najednou pořádně nadechnout a cítíte se ve svém domově mnohem lépe. Tato terapie vám pomůže vyčistit duši od starých zranění a negativních vzorců, abyste se cítili svěží a znovuzrození.

Akášické záznamy

Akašické záznamy obsahují kompletní soubor zážitků duše od okamžiku jejího vzniku. Tyto záznamy obsahují každou myšlenku, slovo a čin a zachovávají je v neporušené formě spojené s negativní energií. Negativní energie vznikají hluboko v podvědomí a mají zásadní vliv na náš současný život, ovlivňují naše myšlenky, pocity a jednání. Tyto podvědomé programy mohou vést k jednání, které je v rozporu s našimi skutečnými (nejvyššími) zájmy a brání nám v plném prožívání života. Negativní programy jsou spojeny s duševními a fyzickými onemocněními, která vznikají jako materializovaný projev negativních programů v důsledku nahromaděného stresu.

S jakými problémy vám může LSVJ terapie pomoci?

 • Fyzické a psychické nemoci
 • Rodinné vztahy
 • Partnerský život
 • Mezilidské vztahy
 • Nespokojenost v osobním životě
 • Neustále se opakující životní situace, se kterými si nevíme rady
 • Finanční problémy
 • Pracovní oblast
 • Podvědomé programy a bloky
 • Působení přivtělených nebo zbloudilých duší či prokletí ( lidí, zvířat, bytů, domů...)
 • Deprese, obavy, negativní emoce, strachy, fobie
 • a další...

Jak probíhá terapie LSVJ?

Terapie probíhá na dálku. Doporučuji si lehnout, relaxovat, ale můžete dělat i běžnou denní aktivitu nebo si zajít na procházku v přírodě. Před samotným léčením probíhá konzultace o oblastech, které se budou detailně řešit, a to prostřednictvím dotazníku přes email, kam vám i po terapii nejdéle do 7 pracovních dnů zašlu výstup z čištění a dalším doporučením.

Následně si dohodneme konkrétní den a čas, kdy bude terapie probíhat. Během samotné terapie nemáme přímé spojení přes multimédia. Výsledky terapie jsou klientovi zaslány e-mailem.

V napojení na Vyšší Já se prozkoumají všechny klíčové aspekty ovlivňující klientovu realitu, a to i skrze pohledy do minulých nebo paralelních životů a případně do budoucnosti.
Během práce s LSVJ ráda využívám i energii Reiki.

Po terapii následuje očistný proces trvající 21 dnů, během něhož není vhodné kombinovat další léčebné metody. Klientovi se doporučuje pít dostatek vody, aby tělo mohlo efektivně detoxikovat. Někteří lidé po terapii pociťují únavu a potřebu spánku, a proto je LSVJ často prováděna i ve večerních hodinách. Ráda pracuji i v pozdějších hodinách.

Je zásadní, abyste osobně cítili touhu po změně, upřímně a z hloubi srdce. V takovém případě nabízí LSVJ široké možnosti, jak otevřít dveře k novým perspektivám a vést vás na správnou životní cestu...

Teprve tehdy, když přijmeme odpovědnost za svůj život, se stáváme skutečnými tvůrci s nekonečným polem možností 🙂.

Pokud máte nějaké otázky, neváhejte mi napsat - viz kontaktní informace. Ráda vám poskytnu odpovědi.

Často řešená témata

Základní léčení

 • Odvedu vám přivtělené duše, které se na vás neoprávněně přilepily, odebírají vám energii a parazitují na vás
 • Provádím čištění vaší aury, eliminaci energetických úniků a trhlin v jejím poli
 • Uspořádávám a harmonizuji energetická těla
 • Vyrovnávám čakry a meridiány pro dosažení harmonie v energetickém systému
 • Provádím čištění duše a zacelení jizev na duši
 • Navýším úroveň vaší životní energie (ki)
 • Vyvážím Jin a Jang v těle pro dosažení harmonie
 • Pročistím vaši karmu
 • Rozkryji hlavní příčinu vaší inkarnace a zjistím, zda ji plníte
 • Provádím čištění všeho, co Vyšší Já identifikuje jako potřebné, až na úroveň vědomí Keter přesahující 2400
 • Harmonizuji hemisféry v mozku
 • Odstraňuji předprogramovaná onemocnění a sebedestrukční problémy

Čištění partnerských vztahů

 • Určitě jste už slyšeli ženu, která projevila frustraci vůči svým partnerům slovy jako: "Proč si vždycky vybírám stejné vo*y? Proč mi žádný z nich nerozumí?" Tyto otázky často souvisí s programy, které neseme a opakují se v našem životě, jak v tomto, tak v životech budoucích, dokud nejsou pročištěny a zpracovány, aby mohly odejít.

  Proč vás to přitahujete k někomu, kdo se k vám nehodí a vlastně vám nevyhovuje? Možná jste byli v minulém životě manželé a složili jste si manželský slib – slib, který trvá i v dalších životech, dokud není zrušen.

  A co váš intimní život? Dokážete jej naplno prožívat? Dokážete se uvolnit? Proudí vámi při intimním sblížení jen krásné pocity? Pokud jste si na některou otázku odpověděli „ne“, pravděpodobně jste v některém z minulých životů složili slib cudnosti či celibátu. I tyto je zapotřebí zrušit a vyčistit.

  Příklady situací, které mohou vyžadovat čištění:

  • Časté konflikty s partnerem

  • Zlá komunikace ve vztahu

  • Nespokojenost v intimní oblasti

  • Pravidelné zklamávání ze strany partnera

  • Nevěra apod.

Finanční situace

 • Finance jsou téma, se kterým se potýká mnoho lidí, a mohou v něm hrát roli i předešlé sliby. Historicky se věřilo, že bohatství je hřích a může být překážkou k dosažení nebeského království. Tato víra vedla k ukládání slibů chudoby.

  Příklady situací, vyžadujících čištění:

  • Neschopnost spoření peněz

  • Tendence vše utratit a žít na hraně finanční stability (tzv. z ruky do pusy)

  • Problémy s nalezením dobré práce

  • Neschopnost udržet si stabilní práci

  K zjištění vašeho poslání a vhodného povolání pro dosažení nejvyššího dobra může být také LSVJ vhodné. Vyšší Já zjistí, jakým směrem je pro vás vhodné se ubírat.

Traumata, deprese, fobie...

 • Častým problémem mnoha lidí jsou strachy a obavy spojené s rodinou, blízkými, finančními problémy, nemocemi nebo smrtí.

  Různé fobie jako např. strach z pavouků nebo jiných zvířat, vody, výšek, malých prostor, bouřek apod.
  Tyto obavy mohou přerůstat v úzkosti a deprese. Například pokud jste se v minulém životě utopili, může se to nyní projevovat strachem z vody.

  Příklady situací, vyžadujících čištění:

  • Strach ve vlastním domě z hrozeb jako jsou násilníci či zloději

  • Strach z vody, včetně obav spojených s koupáním nebo pobytem ve vaně, bazénu apod.

  • Přejídání a nezdravý vztah k jídlu

  • Problém nosit řetízky, šátky, roláky, cokoliv kolem krku

  • Nepřiměřený strach o své blízké

Minulé životy

 • Ačkoli je důležité žít v přítomnosti, pro ty zvědavé existují možnosti odhalit, jak vypadali, jakou národnost měli, na jakém kontinentu žili a co konkrétně dělali v minulých životech.

Čištění rodinných vztahů

 • Každý člověk čelí výzvám v rámci rodinných vztahů s rodiči, sourozenci, dětmi, tchýní nebo tchánem, tetičkou či strýčkem.

  Pamatujte, že naše duše uchovávají vzpomínky všeho, co se událo v minulých životech, včetně každého slova, události, činu i situace. Pro odstranění těchto programů z podvědomí je klíčové provést čištění, aby přestaly ovládat naše chování a abychom byli schopni druhým odpustit.

  Pro mnohé lidi má velký význam znát okolnosti svých vztahů a uvědomit si, že nelze vinu jednoduše svalit na druhé. Tato problematika má mnohem hlubší kořeny, a je důležité se dívat na vztahy s pochopením, že ten druhý, který nám může vadit, je v podstatě jen ovládán svým podvědomým nastavením, ať už z minulých životů nebo z dětství.

  Přemýšleli jste někdy o tom, že vaše vzájemné problémy mají zřejmě původ v předešlých společných životech? Většinou je fakt, že tato inkarnace není jediná, ve které jste se setkali. Vaše duše mohou být propojeny už po delší dobu, a mohli jste se setkat již v několika minulých životech, s možností setkání i v těch budoucích.

  Třeba mezi vámi vznikl v minulém životě závažný konflikt, který skončil násilím. Například mohlo dojít k události, kdy jste v minulém životě způsobili úmrtí své tchýně, což by mohlo mít vliv na vaše současné vztahy.

   

  Příklady situací, které mohou vyžadovat čištění:

  • Problémový vztah s dítětem

  • Vzdálený/nepěkný vztah se sourozenci

  • Konflikty s tchýní

  • Napjatý vztah s rodiči

  • Neschopnost odpustit členu rodiny zranění/ublížení

Zdraví

 • Ve spojení s Vyšším Já je možné provést diagnostiku zdravotního stavu a zjistit, jak na tom aktuálně jste. Analýza zahrnuje jednotlivé orgány a orgánové systémy, identifikaci nedostatku vitamínů, minerálů a dalších důležitých látek, stejně jako odhalení případné nadměrné koncentrace nebo přítomnosti nebezpečných látek, jako jsou těžké kovy, paraziti nebo plísně.

  Příklady vyžadující čištění:

  • Máte časté bolesti v krku, problémy se zuby nebo ekzémy? Tyto fyzické projevy mohou být spojeny s emocionálním stavem, například negativními myšlenkami typu "To nestrávím", "Leze mi to krkem" nebo "Mám toho plné zuby".

  • Pociťujete nevysvětlitelné píchaní v oblasti hrudníku, na jehož příčinu nemohou lékaři stále přijít? Možná je to tím, že jste byli v minulém životě probodnuti mečem, kopím nebo nožem.

  • Trpíte chronickým kašlem? Zřejmě jste prožily životy, kdy jste zemřeli udušením, utonutím, oběšením apod.

  •  Trpíte autoimunitním onemocněním, jako je vitiligo? Může to být způsobeno prokletím.

Čištění obydlí

 • Proč si lidé nechávají energeticky čištit svůj domov?

  • Pociťují nepříjemnou atmosféru ve svém bytě

  • Zaznamenávají fyzické nebo psychické potíže, bolesti a nepohodlí, které se jinde nevyskytují.

  • Mají pocit, že nejsou doma sami a slýchávají podivné zvuky, nebo pejsek reaguje štěkáním na zdánlivě prázdné prostory.

  Jaké mohou být příčiny?

  • Je možné, že v domě zůstaly zbloudilé duše, které nebyly schopny odejít ke Světlu

  • Na místě se vyskytují negativní energie spojené s historií prostředí, kde se mohly odehrávat traumatické události, jako jsou vraždy, sebevraždy nebo různé konflikty, a tyto energie na místě přetrvávají.

  • Pod domem se mohou nalézat geopatogenní zóny, které se kříží, nebo psychosomatické zóny, které mohou způsobovat psychické problémy, únavu nebo dokonce vážnější zdravotní problémy, jako je rakovina.

  Je vždy dobré udržovat domov energeticky vyčištěný a vytvářet v něm prostředí plné lásky, klidu a pohody.

Čištění dětí

 • Děti představují nejcennější dar v našem životě, a i ony mohou nést břemeno sebedestrukčních programů a negativní energie.
  Máte-li tendenci jim vyčítat věci či si vynucujete výchovu s minimálním efektem, možná se setkávají s problémy, které jsou mimo jejich kontrolu.
  Zkuste nechat své dítě pročistit a poskytněte mu podporu pro život plný radosti a bezstarostnosti. Pokud vaše dítě prožívá neštěstí nebo trpí úzkostmi, vyčištění může být pro něj velice prospěšné.

KONKRÉTNÍ PROBLÉM
1 490 Kč
Co chcete vyřešit? Vyberte si jeden typ čištění dle vlastního výběru
Čištění partnerských vztahů
Čištění pracovních (kariérních) problémů
Čištění problémů týkajících se financí
Čištění rodinných vztahů
Diagnostika a podpora zdraví
Poutavé detaily z minulých životů – vaše dřívější identita, fyzický vzhled, povolání a další zajímavosti
Psychická traumata, deprese, fobie
Objednat
Pokud si přejete řešit konkrétní problémy, objednejte si nejprve základní léčení, bez něhož není hlubší řešení problémů možné. V případě dotazů mě kontaktujte.
ČIŠTĚNÍ PROSTOR
1 790 Kč
Můžete vybírat z těchto míst
Byty
Domy
Kancelářské prostory
Komerční objekty a jiné....

Upozornění : LSVJ nenahrazuje odbornou lékařskou nebo psychoterapeutickou péči, ani užívání léčiv předepsaných odborníkem, avšak výrazně přispívá k celkovému průběhu léčby. Nejsou známa žádná rizika, škodlivé nebo nežádoucí účinky spojené s terapií LSVJ. Tato metoda patří mezi techniky spirituálního léčení a nemá žádné spojení s lidovým léčitelstvím, církví ani náboženským systémem.

ZVÝHODNĚNÉ BALÍČKY LSVJ

BALÍČEK DUŠEVNÍHO DETOXU +PLUS
9 447 Kč
6 997 Kč
Níže najdete popis témat, která řeším v rámci balíčku.
ZÁKLADNÍ LÉČENÍ
ČIŠTĚNÍ PARTNERSKÝCH VZTAHŮ
ČIŠTĚNÍ RODINNÝCH VZTAHŮ
FINANČNÍ SITUACE A PRÁCE
DIAGNOSTIKA A PODPORA ZDRAVÍ
VLASTNÍ VÝBĚR (Diagnostika a podpora zdraví, Poutavé detaily z minulých životů, Psychická traumata, deprese, fobie, Čištění obydlí, Čištění dítěte)
Objednat
Kompletní balíček životního restartu.
BALÍČEK DUŠEVNÍHO DETOXU
7 957 Kč
5 997 Kč
Níže najdete popis témat, která řeším v rámci balíčku.
ZÁKLADNÍ LÉČENÍ
ČIŠTĚNÍ PARTNERSKÝCH VZTAHŮ
ČIŠTĚNÍ RODINNÝCH VZTAHŮ
FINANČNÍ SITUACE A PRÁCE
DIAGNOSTIKA A PODPORA ZDRAVÍ
Objednat
Kompletní balíček životního restartu.